यवतमाळ जिल्हा खेडुले कुणबी समाज मेळावा वधु वर परिचय, गुणगैरव सोहळा

Loading Map....

Date/Time
Date(s) - 27/03/2016
All Day

Location
नेर, यवतमाळ

Categories No Categories


चलो नेर चलो नेर चलो नेर
यवतमाळ जिल्हा खेडुले कुणबी समाज संस्था , नेर

जिल्हा समाज मेळावा
वधु वर परिचय,
गुणगैरव सोहळा

उदघाटक: मा प्रदिप वादाफळे ,अध्यक्ष विदर्भ कुणबी परिषद , विदर्भ

अध्यक्षता: मा.नरेंद्र गद्रे जिल्हाध्यक्ष

संघटनात्मक चर्चासत्र
अध्यक्षता –
मा.यशवंत कुथे नागपूर

दिनांक: 27 मार्च 2016 रवीवार

सकाळी 9 ते सांयकाळी 4 पर्यत

स्थळ: सुर्योदय मंगलम ,नेर
जिल्हा -यवतमाळ

यवतमाळ जिल्हा खेडुले कुणबी समाज मेळावा वधु वर परिचय, गुणगैरव सोहळा

khedule kunbi samaj melava yawatmal ner 27 mar 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*